Vårt mål.........
Vårt mål i folkdanslaget är att levandegöra svensk tradition inom dans, musik och hantverk. Vi vill skapa intresse för och bevara kunskapen om svensk kultur genom att både tillämpa och studera den.

Vi tränar och slöjdar .........
Vi dansar på måndagar  kl 19:00-21:30
i Lilla salen på Kvarnkullen, Kvarngatan 8 Kungälv

Slöjd har vi varannan torsdag 18:00-21:00 (jämn vecka) på Helgonagatan 48 Kungälv.


OBS!

Med anledning av rekommendationerna från Riks och de ytterligare rekommenderar om begränsningar som Folkhälsomyndigheten lämnats så har vi tagit beslutet att inte riskera att utsätta medlemmar i riskgrupper för smitta. 

Vi kommer att:
- ta paus i dansen i vart fall över påsk, vi får senare ta ställning till om vi fortsätter måndagen den 20 april
- avsluta handarbetskursen redan nu och återupptar denna i höst
- ställa in vårfesten

- flytta styrelsemöte som var planerat till den 7/4. Flyttas till den 14/4 och styrelsen får då ta ställning till fortsatta verksamheten under våren.

 Detta känns väldigt tråkigt, men som Riks skriver så måste omsorgen om varandra gå först.

Folkdanslaget Kongahälla
 Dans för nöje och kultur i Kungälv