Vårt mål.........
Vårt mål i folkdanslaget är att levandegöra svensk tradition inom dans, musik och hantverk. Vi vill skapa intresse för och bevara kunskapen om svensk kultur genom att både tillämpa och studera den.

Vi tränar och slöjdar .........
Vi dansar på måndagar  kl 19:00-21:30
i Lilla salen på Kvarnkullen, Kvarngatan 8 Kungälv

Slöjd har vi varannan torsdag 18:00-21:00 (jämn vecka) på Helgonagatan 48 Kungälv. 

Folkdanslaget Kongahälla
 Dans för nöje och kultur i Kungälv